[let op: onderstaande informatie is geen vervanging van de officiële patiëntinformatie. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina]

Achtergrond

Hersenschade na een reanimatie
Bij een hartstilstand wordt er onvoldoende zuurstofrijk bloed door het lichaam gepompt. De hersenen zijn van alle organen het gevoeligst voor zuurstoftekort. Hierdoor raakt iemand met een hartstilstand buiten bewustzijn en binnen enkele minuten ontstaat er hersenschade. Hoe langer er geen bloed wordt rondgepompt, hoe groter de schade is die in de hersenen ontstaat. Met reanimatie kan het hart weer op gang worden gebracht en kan de hersenschade worden beperkt.

Behandeling na de reanimatie
Na een geslaagde reanimatie blijft meer dan de helft van de patiënten buiten bewustzijn. Zij worden opgenomen op de afdeling Intensive Care. De behandelingsmogelijkheden voor deze patiënten zijn nog gering. Het belangrijkste herstel moet van het lichaam zelf komen. Om het herstel van de hersenen te bevorderen, worden slaapmiddelen toegediend via een infuus. In sommige ziekenhuizen wordt het lichaam van de patiënt ook afgekoeld. De ademhaling wordt tijdens deze behandelingen overgenomen door een beademingsmachine.

Kans op herstel voorspellen met EEG (“hersenfilmpje”)
Helaas herstellen niet alle patiënten van een hersenbeschadiging na een reanimatie. Bij welke patiënten herstel optreedt, en bij welke niet, is kort na de reanimatie moeilijk te voorspellen. In de ziekenhuizen die meedoen aan het TELSTAR-onderzoek, wordt de hersenactiviteit 24 uur per dag gemeten met EEG (ook wel hersenfilmpje genoemd). Het EEG geeft informatie over de toestand van de hersenen en de kans op herstel. Juist bij patiënten in een coma en bij patiënten die kunstmatig in slaap worden gehouden geeft het EEG nuttige informatie. Vanuit de Universiteit Twente wordt sinds enkele jaren onderzocht hoe met EEG het herstel na een reanimatie zo goed en zo snel mogelijk kan worden voorspeld.


TELSTAR: onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie.

Aanleiding voor dit onderzoek
Bij patiënten die na een reanimatie buiten bewustzijn blijven, kunnen met EEG verschillende soorten hersenactiviteit worden gemeten. Sommige duiden op een grote herstelkans en andere op een kleine herstelkans. Bij een deel van de patiënten zien we afwijkende hersenactiviteit, die lijkt op epilepsie. Het is onduidelijk hoe dit behandeld moet worden. Sommige artsen behandelen deze epilepsie-achtige hersenactiviteit met medicijnen, omdat ze menen dat deze activiteit leidt tot extra hersenschade. Andere artsen zijn er van overtuigd dat behandeling met medicijnen zinloos is, en wijzen er op dat goed onderzoek naar het effect van deze medicijnen ontbreekt. Met het TELSTAR-onderzoek hopen wij hierin duidelijkheid te scheppen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Epilepsiefonds.

Doel van het onderzoek
Het doel van het TELSTAR-onderzoek is te achterhalen of patiënten met epilepsie-achtige hersenactiviteit na een reanimatie, die zo snel mogelijk intensief worden behandeld met medicatie tegen epilepsie, beter herstellen dan patiënten die deze behandeling niet krijgen.

Opzet van het onderzoek
Om te beoordelen of intensieve behandeling met medicijnen tegen epilepsie beter is dan alleen de standaardbehandeling, worden de deelnemers aan het onderzoek in twee groepen verdeeld:

Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, worden patiënten worden door middel van loting over beide groepen verdeeld. De behandelende arts en de onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van deze loting. Na 3, 6 en 12 maanden wordt onderzocht hoe goed het herstel van patiënten is door middel van een kort telefonisch interview. Na 12 maanden worden patiënten ook uitgenodigd voor een uitgebreider interview met vragenlijsten, in het ziekenhuis waar zij behandeld zijn.

Status van het onderzoek
Tussen mei 2014 en januari 2021 zijn er patiënten voor het onderzoek geworven in tien grote ziekenhuizen in Nederland en een academisch ziekenhuis in België:

In totaal zijn er 172 deelnemers aan het onderzoek. Momenteel worden de data verwerkt en geanalyseerd. Naar verwachting worden de eerste resultaten in februari 2022 gepubliceerd.


Officiële documenten

Hieronder kunt u de officiële patiëntinformatie downloaden. Houdt de muisaanwijzer boven de knop en selecteer uw ziekenhuis. Links staat de informatie voor patiënten zelf, rechts de informatie voor de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt

Meer informatie

Meer informatie over epilepsie en EEG
www.epilepsie.nl

Website van de vakgroep Klinische Neurofysiologie van de Universiteit Twente, de initiatiefnemers van dit onderzoek. [Engels].
www.utwente.nl/tnw/cnph

Website van de subsidiegever van dit onderzoek: het Epilepsiefonds
www.epilepsiefonds.nl

Meer informatie over uw rechten en plichten als proefpersonen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek: de brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Brochure (PDF-bestand)